Home » שבעת החטאים רשימה חלקית by אביעד קליינברג
שבעת החטאים רשימה חלקית אביעד קליינברג

שבעת החטאים רשימה חלקית

אביעד קליינברג

Published
ISBN :
202 pages
Enter the sum

 About the Book 

אדון הסליחות, חטאנו לפניך, אשמנו, בגדנו, גזלנו... טפלנו שקר, יעצנו רע, כיזבנו, לצנו... קישינו עורף, רשענו... תיעבנו, תעינו, תעתענו, סלח לנו. ואם לא איכפת לך, הנח לנו להמשיך עוד קצת לתעב, לדבר עוד קצת דופי (רק על מי שזה ממש מגיע לו)- פה ושם תן לנוMoreאדון הסליחות, חטאנו לפניך, אשמנו, בגדנו, גזלנו... טפלנו שקר, יעצנו רע, כיזבנו, לצנו... קישינו עורף, רשענו... תיעבנו, תעינו, תעתענו, סלח לנו. ואם לא איכפת לך, הנח לנו להמשיך עוד קצת לתעב, לדבר עוד קצת דופי (רק על מי שזה ממש מגיע לו)- פה ושם תן לנו ברחמיך הרבים לייעץ רע, לכזב, ללוץ – לא כל הזמן, רק מעת לעת, אדון הסליחות.אגב, אנחנו שמים לב שכמה מן החטאים החביבים עלינו ביותר אינם נמצאים ברשימה. אפשר אפוא לחמוד את אשת רענו ואת שורו ולרדוף בצע ולקנא ולנקום ולנטור, ולאחז עיניים ולגלגל עיניים לשמים ולהיאחז בקרנות כל מזבח מזדמן. מה לא? סליחה.אין חברה בלי עשה ולא תעשה, אין חברה בלא חטא. החטא הוא ההבדל בין מה שהיינו צריכים לעשות, לחוש ולרצות, לבין מה שעשינו, חשנו ורצינו בפועל. רשימות החטאים הן אינסופיות.שבעת החטאים - רשימה חלקיתשתפו אותישליחת קישור לספר בדואר אלקטרוני לחברים באמצעות תוכנת הדואר שלך, ללא טופסלכל תרבות רשימה משלה המעידה על מחבריה הצדיקים לא פחות משהיא מעידה על נמעניה, החוטאים. את אחת מן המפורסמות שברשימות החטאים פירסמה הכנסייה בשלהי העת העתיקה – שבעת חטאי המוות. שבעת החטאים הללו – גאווה, עצלות, גרגרנות, קנאה, זעם, רדיפת בצע ותאווה – אינם מעשים אסורים אלא תשוקות אסורות. הרשימה היא רשימת הכנסייה, אבל התשוקות תשוקותינו.+ פרקי הספר:+ זנב הלטאה, במקום וידויים+ חטא למתחילים, מעין הקדמה+ 1. עצלות+ 2. קנאה+ 3. תאווה+ 4. גרגרנות+ 5. רדיפת בצע+ 6. זעם+ 7. גאווה+ 8. צדקנות+ חטא למתקדמים, מעין אחרית דברפרופסור אביעד קליינברג, מומחה לתולדות הנצרות, מלמד בחוג להיסטוריה כללית באוניברסיטת תל-אביב. בין ספריו בעברית: הנצרות מראשיתה ועד הרפורמציה ו-רגל החזיר של האח גינפרו. תירגם מלטינית את וידויים מאת אוגוסטינוס וערך את סידרת החומרים המרכיבים אותנו (ההוצאה לאור אוניברסיטת תל-אביב בשיתוף כתר).שבעת החטאים - רשימה חלקית מאת אביעד קליינברג בהוצאת ספרי עליית הגג סדרת אכסדרה, עיצוב הסדרה והספר: סטודיו מיכל ודקל, כריכה קשה, 202 עמודים.